CO2 - Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Inmiddels is de ladder daarom eigendom van de Stichting Klimaat Vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Naar gelang de CO2 prestaties van een bedrijf wordt de positie op de ladder toegekend. Deze toekenning vindt plaats door middel van een audit door een certificerende instelling, in ons geval KIWA.

Van bedrijven met een certificaat wordt verwacht dat zij hun "eigen huis" op orde hebben en nauwkeurig in beeld hebben hoe duurzaam (energieverbruik, CO2 uitstoot en reductie etc.) er wordt gewerkt in projecten.

Om de CO2 prestaties van een bedrijf te stimuleren, levert een positie op de ladder een voordeel op bij aanbestedingen. De korting verschilt per opdrachtgever. Niveau 1 tot en met 5, leveren bijvoorbeeld bij ProRail respectievelijk 1%, 2%, 4%, 7% en 10% op.

Op deze pagina vind je alle documenten en links die te maken hebben met de CO2-prestatieladder.

Meer informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO (www.skao.nl).

Documenten:
CO2-bewust certificaat, niveau 3

Achtergrondinformatie

Energiebeleidsplan 2017-2020 (3.B.1)

Handboek energiezorg (3.B.2)

• Carbon Footprint 2017:
Jaarrapportage Energie-Efficientie 2017
Carbon Footprint 2017
SGS Broeikasgas verificatieverklaring 2017

• Carbon Footprint 2016:
Carbon Footprint LOXIA 2016
Jaarrapportage Energie-Efficientie 2016
SGS Broeikasgas verificatieverklaring 2016
SGS Auditrapport Broeikasgas verificatierapportage 2016

• Carbon Footprint 2015 met verificatie verklaring (3.C.1):
SGS Broeikasgas verificatieverklaring 2015
SGS Auditrapport Broeikasgas verificatierapportage 2015
Carbon Footprint LOXIA 2015
Jaarrapportage Energie-Efficientie 2015

• Carbon Footprint 2014 met verificatie verklaring (3.C.1):
SGS Broeikasgas verificatieverklaring 2014
SGS Auditrapport Broeikasgas verificatierapportage 2014
Carbon Footprint LOXIA 2014
Jaarrapportage Energie-Efficientie 2014

• Carbon Footprint 2013 met verificatie verklaring (3.C.1):
SGS Broeikasgas verificatieverklaring 2013
SGS Auditrapport Broeikasgas verificatierapportage 2013
Carbon Footprint LOXIA 2013
Jaarrapportage Energie-Efficientie 2013

Carbon Footprint 2012 met verificatie verklaring (3.C.1)
Carbon Footprint 2011 met verificatie verklaring (3.C.1)
Carbon Footprint 2010 met verificatie verklaring (3.C.1)

Communicatieplan duurzaamheid (3.C.2)

Keteninitiatief: Mobiel Testsysteem (3.D.1)
SKAO deelnemerspagina