Technische ontwerpen

Consulteren in en maken van Technische ontwerpen

We zijn een groep enthousiaste engineers die reeds 20 jaar garant staan voor vakmanschap. In opdracht van ProRail wordt de infragegevensketen onderhouden, aangepast en vernieuwd. De onderlinge consistentie van de gegevens bewaken we door een breed scala aan diensten aan te bieden.

Productie is onderverdeeld in vier diensten:

  • Advieswerkzaamheden/Projectmanagement
  • Advieswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord op het gebied van Post21, BVS, Ontwerp en Implementatiemethoden, data –stromen, -ontwikkeling, en –beheer zodanig dat de hele logistieke keten wordt bekeken.
  • Projectmanagement voor het realiseren van een project binnen de infragegevensketen.

Configuratie Post21:
Een configuratiewijziging van Post21 systemen is noodzakelijk voor bijna elke wijziging van de infrastructuur. Wij weten precies welke systemen bij welke wijziging een aanpassing behoeven.
Voor de configuratiewijziging is de nodige afstemming met externe partijen vereist; Verkeersleiding (bediening), Planmakers (rijwegen voor de vervoerders), Ingenieursbureau (ontwerp beveiliging) en ICT Operations.

Systeemspecialisme
Wij maken niet alleen de configuraties voor de Post21 systemen, ook is de nodige applicatie- en systeemkennis aanwezig. Deze kennis is nodig voor het aanpassen en implementeren van nieuwe systemen binnen een in dienst zijde omgeving.

BVS
Bij een infra aanpassing moet het BVS (Bedieningsvoorschrift) aangepast worden. Deze bedieningsvoorschriften zijn een leidraad voor de bedienaars van de infra. Het BVS geeft een overzicht van het VerkeersLeiding gebied dat onder beheer staat van ProRail. Alle elementen die te bedienen zijn, worden beschreven in het BVS