CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Inmiddels is de ladder daarom eigendom van de Stichting Klimaat Vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Naar gelang de CO2 prestaties van een bedrijf wordt de positie op de ladder toegekend. Deze toekenning vindt plaats door middel van een audit door een certificerende instelling, in ons geval KIWA.

Van bedrijven met een certificaat wordt verwacht dat zij hun “eigen huis” op orde hebben en nauwkeurig in beeld hebben hoe duurzaam (energieverbruik, CO2 uitstoot en reductie etc.) er wordt gewerkt in projecten.

Om de CO2 prestaties van een bedrijf te stimuleren, levert een positie op de ladder een voordeel op bij aanbestedingen. De korting verschilt per opdrachtgever. Niveau 1 tot en met 5, leveren bijvoorbeeld bij ProRail respectievelijk 1%, 2%, 4%, 7% en 10% op.

Op deze pagina vind je alle documenten en links die te maken hebben met de CO2-prestatieladder.

Meer informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO (www.skao.nl).

Documenten:

 

Carbon Footprint 2019:

 

Carbon Footprint 2018:

 

Carbon Footprint 2017:

 

Carbon Footprint 2016: