Spoordatacongres

Wat doen wij?

RIGD Loxia is al jaren de dataspecialist op het gebied van treinbeveiliging en treinbeheersing. Onze organisatie ontzorgt de klanten in dit vakgebied door ontwikkeling en beheer van software, maar ook door het verstrekken van data en bijbehorend advies. Omdat we in de hele keten betrokken zijn, van ontwerp tot indienststelling, bezitten we goede kennis van data. Wij stellen deze data en kennis ter beschikking van onze klanten waardoor we een aantrekkelijke partner zijn.

Waarom is dit belangrijk?

De sector zit midden in een transitie van tekening naar data. Dat zal leiden tot een enorme toename van data wat op zijn beurt zal leiden tot nieuwe inzichten die gebruikt kunnen worden voor nieuwe, slimme toepassingen op het spoor. Maar dit dwingt partijen en leveranciers die werken aan het spoor ook om mee te gaan in deze transitie en systemen en processen hier op aan te passen. Deze transitie is ingewikkeld en RIGD Loxia is daar een goede partner in.

Waar kunt u ons voor benaderen? 

Allereerst leveren wij, door onze positie in de keten, waardevolle data van het spoor die kan helpen bij een project, of bij het maken van nieuwe producten en diensten. Bovendien leveren wij kennis en advies over het juiste gebruik en interpretatie van de data.

Maar we hebben vooral ook services die organisaties kunnen gebruiken om de transitie van tekening naar data te versoepelen. We hebben conversietooling om tekeningen om te zetten naar data (DGN2IMX), tooling om visualisaties te maken op basis van data, datasets met elkaar te vergelijken en de kwaliteit van datasets te beoordelen. Door deze services zijn onze partners minder afhankelijk van de datavolwassenheid van de eigen organisatie of hun klanten om goede dataproducten te kunnen maken.

Op het congres

Op het Spoordatacongres willen wij graag laten zien wat wij voor onze klanten kunnen betekenen op het gebied van :

    • Leveren van datasets
    • Leveren van kennis en expertise op het gebied van (spoor)data
    • Leveren van services die helpen de transitie van tekening naar data te versoepelen

Tooling

Een toelichting op het gebruik van onze applicaties kun je vinden onder applicaties.
De volgende applicaties kunnen de IMX gegevens genereren, converteren en visualiseren.

Wil je meer weten over onze oplossingen?
Schrijf je dan in voor een persoonlijke workshop via deze link naar google forms.

Infra data creëren, converteren en visualiseren