Beheer Infra Atlas

Beheer Infra Atlas

Landelijke infragegevens van de functionaliteit van het spoor, worden onder andere gebruikt voor de capaciteitsindeling (DONNA/PION)

Landelijke Infragegevens (Infra Atlas) zijn bestanden met gegevens van het spoorwegnet gericht op toepassing voor de treindienst. Hierin is een schematische weergave van de infrastructuur te zien zoals deze buiten aanwezig is, zowel op macroniveau als op microniveau (OBE blad weergave).

Informatie Infra-Atlas

Infra-Atlas bevat gegevens op zowel micro- als macroniveau, met alle daaraan verbonden rail- verkeerstechnische-, bedienings- en beveiligingsobjecten in een vooraf opgegeven tijdsgeldigheid. Voorbeelden zijn spoortakken, wissels en stootjukken, seinen, spoor- secties, lassen, snelheidsborden, maximum snelheid, aslast, spitsspanning, electrificatie, dienstregelpunten en procesleidinggebieden.

De informatie is onder andere afkomstig van OBE bladen (Overzicht Baan en Emplacement) en OS bladen (Overzicht Seinbeelden) bladen en door het inlezen van routefiles.

Elke wijziging die buiten aan het hoofdspoor plaatsvindt, gebeurt ook in Infra-Atlas. Daardoor is Infra-Atlas snel up to date met buiten.

Categorie

Ongebruikt