IMSpoor-tool

IMSpoor-tool

De IMSpoor-tool heeft verschillende functionaliteiten gebundeld in één webapplicatie:

  • IMX viewer
  • IMX verschiltool

Voor deze tool is “bring your own data” van toepassing.
Het kan overweg met IMX 1.2.4, IMX 3.0.0 en OBE dgn’s als input.
De tooling is te benaderen via https://www.raildesign.nl/imspoor-tool/

IMX viewer

De IMSpoor-tool kan imx data weergeven in een geografisch en schematische omgeving.
Het boomstructuur kan worden ingezet om inhoudelijke imx data in te zien en direct naar het betreffende object te navigeren

IMX verschiltool

Het is mogelijk om verschillen tussen twee imx bestanden te tonen.
Deze verschillen worden, net als bij de normale IMX-viewer, geografisch en schematisch weergegeven.
Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld de laatste wijzigingen t.o.v. het laatste ontwerp inzien.
De verschillen zijn als volgt ingedeeld:

  • Rood – Verwijderd. Het object zit wel in A, maar niet in B.
  • Oranje – Gewijzigd. Het object zit in beide sets, maar de attribuutwaardes verschillen.
  • Groen – Nieuw. Het object zit wel in B, maar niet in A.

Categorie

Applicatie