Innovatief, Duurzaam en Milleubewust

Innovatief, Duurzaam en Milleubewust

Bij wijziging van de beveiligingsinstallatie komt het regelmatig voor dat er nieuwe onderposten geplaatst moeten worden. Deze onderposten vormen de interface tussen de Post21 systemen en de beveiligingselementen. Vanuit de ingenieursbureaus bestaat de behoefte om voorafgaande aan de indienststelling de gewijzigde infra te testen. Loxia leverde hiervoor de faciliteiten om deze infra te kunnen testen buiten de operationele omgeving. Hiervoor beschikt Loxia over een aantal mobiele testsystemen. Deze kunnen op bestelling beschikbaar worden gesteld aan de ingenieursbureaus. De eerste mobiele testsystemen werden op locatie geplaatst bij de nieuwe onderpost.

Dit had enkele nadelen:

  • Systemen moesten worden geplaatst in een ongeconditioneerde omgeving.
  • Bij storing was het noodzakelijk deze op locatie op te lossen
  • Configuratiewijzigingen moeten op locatie worden doorgevoerd.

Daarnaast waren deze systemen gedateerd. Nieuwe versies van de applicatiesoftware ondersteunde de oud hardware niet. Met de komst van ASTRIS was er ook meer apparatuur op locatie nodig. Er was voor de testomgeving nieuwe server apparatuur nodig. Het werd als niet gewenst beschouwd dat deze kwetsbare en dure server apparatuur te plaatsen in een ongeconditioneerde ruimte. Er is door Loxia voor gekozen om deze nieuwe serverapparatuur te plaatsen in de eigen server ruimte. In de nieuwe situatie wordt alleen de userinterface en de koppeling met de onderpost op locatie geplaatst. De koppeling tussen de server enerzijds en de userinterface en onderpost anderzijds wordt verzorgd door 4G routers. Hierbij wordt de keuze aan het ingenieursbureau gelaten of de userinterface wordt geplaatst in de eigen kantoor omgeving, of bij de onderpost in het relaishuis. De derde locatie in onderstaande tekening kan dus ook het relais huis zijn.

In huis heeft Loxia een zelfde werkplek als hier weergegeven op de 3e locatie. Hierdoor kan worden mee gekeken met de testers. Daarnaast kan met een simulator (BITS) naburige onderposten worden gesimuleerd.

Voor sommige testen is het noodzakelijk om ook de omgeving te simuleren.

Voordelen:

  • De server apparatuur met de computer-software staat bij LOXIA in een geconditioneerde ruimte;
  • De configuratie is door LOXIA direct te wijzigen indien daarvoor aanleiding is. Afreizen naar de betreffende locatie en dan de systemen uploaden met de gewijzigde locatiesoftware is niet meer nodig;
  • Het Testteam van het IB blijft in eigen huis, geen reis- en verblijfkosten, en toegang tot alle documentatie;
  • Het hierdoor minder heen en weer reizen tussen standplaats en testplaats, is naast besparing in geld ook een besparing voor het milieu dus een behoorlijke CO2 vermindering;

LOXIA kan eenvoudig assistentie verlenen bij vragen omdat ze tot in detail mee kan kijken in de systemen.

Categorie

Ongebruikt