ProRail waardeert LOXIA mede vanwege haar innovatiekracht. ProRail ziet ook dat innovatie bottom-up plaatsvindt – domeindeskundigen, ontwikkelaars en testers zijn in het verleden al meermaals met goede ideeën gekomen. Dat heeft bijvoorbeeld al geleid tot betere frameworks waarmee we sneller kunnen ontwikkelen en zelfs tot complete nieuwe producten. Om dat te faciliteren is er per teamlid tijd per sprint beschikbaar voor innovatie. De invulling daarvan is nagenoeg geheel aan het teamlid zelf om te bepalen, maar er is wel een richtlijn.

6 Navragen
Richtlijn

Stel jezelf de volgende vragen over hetgeen je van plan bent te gaan doen in je innovatietijd:

Heeft mijn team er wat aan? Zo nee, heeft de afdeling ontwikkeling er wat aan? Zo nee, heeft LOXIA er wat aan? Zo nee, heeft ProRail er wat aan?
Als je op minimaal 1 van die vragen “Ja” kunt antwoorden, zit je goed.

Voorbeelden kunnen zijn:

  • Onderzoek of een framework (of nieuwere versie van het bestaande) voordeel kan opleveren
  • Probeer of het technisch haalbaar is om…

Wat is het zeker niet:

  • Tijd om aan stories die gewoon op de backlog staan / zouden moeten staan te werken.
Meer nodig?

Soms kom je tot de conclusie dat je het niet in je eentje kunt, dat er vanwege de gewenste snelheid meer tijd nodig is, of misschien heb je nog wat anders nodig. Richt je dan tot de innovatieboard of tot Teamleiding die kunnen kijken of tijd (eventueel van anderen) en/of geld vrijgemaakt kan worden om je idee verder te brengen.

Resultaten

De innovatie gaat pas echt nut opleveren als de kennis niet alleen bij jou in je hoofd zit. Kennis delen is dus van belang. Ook als het resultaat van je inspanning tot niets heeft geleid; zo voorkom je misschien dat iemand anders hetzelfde gaat doen. Afhankelijk van wat je gedaan hebt, is delen binnen je team of in een kennissessie met de hele afdeling dus wenselijk. Een korte samenvatting op Confluence wordt ook verwacht; dat zorgt er immers voor dat de kennis geborgd blijft.

Hackathon

Een paar keer per jaar wordt er een hackathon georganiseerd. De deelnemers (deelname is vrijwillig) wordt verzocht de innovatietijd van 2 sprints te combineren op die ene dag. In teams of individueel wordt dan een topic opgepakt om de hele dag aan te werken. Aan het eind van de dag volgt tenslotte een presentatie van het resultaat aan alle deelnemers en eventuele andere geïnteresseerden. Dit kan ook een mooie gelegenheid zijn om meer mensen voor je idee te winnen en mee te laten helpen.