Succes maak je samen! Positieve en constructieve samenwerking tussen medewerkers is het geheim van een succesvol team en organisatie. Daarom erkennen wij medewerkers als onze belangrijkste waarden en beschouwen we teamwork als prioriteit. De pijlen richten op wat nodig is om van een goed team een geweldig team te maken, zorgt voor groei en ontwikkeling. Door betrokkenheid en open communicatie kunnen teams accelereren. Teambuilding activiteiten zorgen voor een hecht en positief team.

5 Adviseren

Om die reden hebben we binnen LOXIA een richtlijn opgesteld om jaarlijkse teambuilding activiteiten mogelijk te maken. Elk team binnen LOXIA heeft elk jaar een budget van € 75,- per teamlid. Tenzij er vanuit een project (door het project gefinancierd) een activiteit wordt georganiseerd (bijvoorbeeld bij een projectstart of projectafsluiting) dan telt die activiteit als het jaarlijks teambuilding activiteit en stelt LOXIA geen aanvullend budget beschikbaar.

De invulling van de activiteit is aan het team zelf. Voorbeelden van eerdere activiteiten zijn bowlen, VR-(laser)gamen, karten en vaak wordt een activiteit gecombineerd met uit eten met het hele team. Aangezien een teambuilding activiteit valt onder de categorie werktijd is het belangrijk om de richtlijnen en kaders gesteld vanuit Arcadis en Movares aan te houden (denk bijvoorbeeld aan veiligheid en gepast gedrag).