Testen is bij LOXIA de gemeenschappelijk verantwoording van testers èn ontwikkelaars, net zoals kwaliteit ook een gemeenschappelijke verantwoording is. Alle scrumteams hebben minimaal één tester, die niet alleen de kwaliteit waarborgt door tests te schrijven, maar ook een waardevol gezichtspunt inbrengt bij alle stappen van de softwareontwikkeling (analyse/refinements, testen, ontwikkelen).  


Bij LOXIA
testen we Agile. Hoe het testproces werkt is bij alle scrumteams verschillend, maar de grote lijnen daarin zijn: testers en ontwikkelaars werken gezamenlijk aan de story’s, en testen worden in vroeg stadium ontwikkeld en uitgevoerd, zodat snel duidelijk is waar er problemen optreden. We proberen zo mogelijk tests te automatiseren en in te bouwen in de Devops omgevingen, zodat we de regressie kunnen bewaken.  

Overkoepelend over LOXIA komen de testers bijeen in een test-gilde. Hierin houden we ons bezig met team-overstijgende zaken, en proberen we gezamenlijk de kwaliteit van onze software op een hoger niveau te tillen. 

Delegeren