De architectuur van LOXIA is van ons allemaal! Samen beslissen we hoe ons applicatielandschap en onze architectuur er in de toekomst uit gaan zien. We doen dat heel concreet doordat ieder team een Team-architect afvaardigt. Deze Team-architecten, samen met onze Software-architect en Enterprise-architect, vormen samen het Architectuur-overleg. Op deze manier hebben we een groep ontwikkelaars bij elkaar die affiniteit hebben met architectuur, kwaliteit, ontwerp en de gemeenschappelijke (code)belangen van LOXIA.

Iedere Team-architect heeft 4 uur per week om zich bezig te houden met team-overstijgende architectuurzaken. Deze tijd zijn ze niet beschikbaar voor de sprint van het SCRUM-team waar zij in zitten. Naast deze tijd wordt een team-architect geacht om ook binnen het team met architectuur bezig te zijn, hier wordt gerekend op 20% tot 25% van zijn tijd. Vergelijkbaar met de rol van SCRUM-Master.

Delegeren
Software architect

De Software Architect is niet vast verbonden aan een SCRUM-team maar werkt vóór de SCRUM-teams. Het architectuur-team pakt haar werkzaamheden op een scrum wijze op. Hiervoor hebben we een SCRUM bord in gebruik en alles wordt vastgelegd in Jira: https://jira.rigd-loxia.nl/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=29 (link is niet van buitenaf bereikbaar)

Wil je iets in brengen in het softwareoverleg -> via Team-architect.

Ben je benieuwd hoe het eraan toegaat in het Architectuur-overleg? Iedere week is er 1 lege stoel gereserveerd voor een geïnteresseerde. Voel je welkom om te komen kijken, schrijf je in via deze Confluence pagina (link is niet van buitenaf bereikbaar)