Onze achtergrond

LOXIA B.V. is een dochteronderneming van ARCADIS en Movares. Medewerkers die bij LOXIA werken komen bij een van die partijen vandaan. Beide moederbedrijven zijn gevestigde namen in de spoorwereld en dat maakt dat LOXIA via die achterban over veel expertise beschikt in haar dienstverlening richting ProRail.

Missie & Visie

LOXIA is een bedrijf waar medewerkers met plezier werken aan projecten die in de samenwerking met ProRail worden uitgevoerd. De expertise en enthousiasme in de spoorse wereld maakt projecten tot een succes waarbij samenwerken, openheid en verantwoordelijkheid nemen belangrijke waarden zijn van de organisatie. Vandaar de slogan: “Verbinden als gegeven”

Onze visie: Samen maken we de infragegevensketen klaar voor de toekomst.

Onze missie: LOXIA maakt de ontwerpketen effectiever,  de infragegevens betrouwbaar en het gebruik van spoorinfra mogelijk.

Onze bedrijfscultuur

LOXIA heeft een open bedrijfscultuur. We zijn een groep die verantwoordelijk en hands-on aan de slag gaan met onze werkzaamheden. Enerzijds bij het uitvoeren van projecten waarbij grote flexibiliteit wordt gevraagd van de medewerkers. Anderzijds wordt dit gesteund door de grote mate van vrijheid die gegeven wordt bij de ontwikkeling van software. We ontwikkelen in Agile Scrum teams, waarbij de teams daadwerkelijk zelfsturend zijn. Innovatie en persoonlijke ontwikkeling wordt serieus genomen binnen LOXIA en levert regelmatig creatieve oplossingen en nieuwe inzichten op complexe problemen.

LOXIA is een platte organisatie waarbij het niet bijzonder is om even te tafelvoetballen met de manager, of een nerf gun gevecht te houden met de teamleider. Collega’s gaan hier professioneel te werk en als vrienden met elkaar om, en dat leidt tot een hele fijne informele sfeer.

Innovatie

Bij LOXIA omarmen we het idee om onze medewerkers de creatieve ruimte te geven voor Innovatie. Dit doen we met expliciete innovatietijd, hackathons, een innovatieboard en een heuse innovatie award.

Lees verder over hoe wij invulling geven aan Innovatie!

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Lees meer over de documenten die wij als LOXIA te publiceren hebben, waaronder de CO2-Prestatieladder.