Elkaar feedback geven is iets van ons allemaal! Binnen LOXIA stimuleren we het geven van feedback aan elkaar, aan teamleiding en terug. Hoe vaker en meer feedback we elkaar geven hoe meer effect het heeft én hoe ‘gewoner’ het wordt.

Evaluatie en beoordeling

Binnen LOXIA doorlopen we jaarlijks een volledige feedback cyclus. In deze cyclus gaan we van de planning (wat doen we komend jaar?), een tussentijdse evaluatie (hoe gaat het tot dusverre?) naar een beoordelingsgesprek (wat is het eindresultaat?).

Het resultaat van de door jou verzamelde feedback wordt gecombineerd met de evaluatie en inzichten van teamleiding en weegt mee in de eindbeoordeling. De eindbeoordeling bepaalt aan de hand van de afgesproken percentages in de CAO de salarisaanpassing.

Planningsgesprek

Aan of voor het begin van het nieuwe jaar stel je samen met jouw teamleider jouw persoonlijke ontwikkeldoelen vast.

Tussentijdse evaluatie (mei)

1. Review jezelf. Schrijf een algemene review van jouw eigen prestaties en ontwikkeling neem hierin ook de voortgang naar het bereiken van je persoonlijke ontwikkeldoelen op.
2. Vraag om feedback* aan tenminste 2 ander personen waarvan 1 in dezelfde rol en 1 in een verschillende rol (denk PO, ontwikkelaar, PRM, klant, tester, Scrum Master, etc.) Ben je een product owner, vraag dan in ieder geval 1 klant om de feedback vragen in te vullen.
3. Geef voor eind mei zelf feedback aan de personen die dat aan jou gevraagd hebben.
4. Bespreek jouw eigen review en de verzamelde feedback samen met jouw teamleider.
5. Bekijk samen met jouw teamleider of jouw huidige doelen nog reëel zijn, aangepast, vervangen of uitgebreid moeten worden.

Beoordelingsgesprek (november)

1. Review jezelf. Schrijf een algemene review van jouw eigen prestaties en ontwikkeling neem hierin ook de voortgang naar het bereiken van je persoonlijke ontwikkeldoelen op.
2. Vraag om feedback* aan tenminste 2 ander personen waarvan 1 in dezelfde rol en 1 in een verschillende rol (denk PO, ontwikkelaar, PRM, klant, tester, Scrum Master, etc.) Ben je een product owner, vraag dan in ieder geval 1 klant om de feedbackvragen in te vullen.
3. Geef voor eind oktober zelf feedback aan de personen die dat aan jou gevraagd hebben.
4. Bespreek jouw eigen review en verzamelde feedback samen met jouw teamleider.
5. Als laatste stap in de cyclus is er het beoordelingsgesprek.

Teambeoordeling

Bij de tussentijdse evaluatie en bij de eindbeoordeling vragen we iedereen ook de teamgenoten te beoordelen op 5 categorieën. Per teamlid krijgt men 5 punten om te verdelen, met een schaal tussen de 1 (minst goed) en 10 (beste). Dus bij een team van 5 man, kan ieder teamlid 25 punten per categorie verdelen. Deze punten worden meegenomen als input voor de evaluatie en beoordeling.

Elk jaar worden aan het begin van het jaar de categorieën bepaald en aan iedereen toegelicht.

Feedback vragenlijst
  • Hoe zou je mij beschrijven?
  • Waar zit, naar jouw idee, mijn kracht?
  • Wat vind je krachtig in mijn manier van communiceren?
  • Kun je een concrete situatie (wanneer was dit en wat deed ik?) benoemen waarin je zag dat ik in mijn element was?
  • Stel dat je mij aanbeveelt wat zou je dan zeggen?
  • Waar zoek je mij voor op?
  • Wat kun je zeker aan mij overlaten?
  • Wat is mijn toegevoegde waarde in het team?
  • Wat zou je mij gunnen?
  • Waar zie je ruimte voor ontwikkeling, wat zou je me graag zien doen?